การจัดการพื้นฐาน

ค้นหาสถานที่จัดการบริการ Dynafleet ของคุณ

Download the tutorial (right click, save target as...)

ทำรายการ  »

สร้างผู้ใช้รายใหม่

จัดทำเครื่องมือเพื่อสร้างผู้ใช้ Dynafleet รายใหม่และกำหนดรถและผู้ขับขี่

Download the tutorial (right click, save target as...)

ทำรายการ  »

สร้างรถ

การจัดตั้งรถใน Dynafleet จะรวมการตั้งค่าการส่งให้กับรถและรับรองรูปแบบการติดตาม มีหมายเลข VIN อยู่ในมือ

Download the tutorial (right click, save target as...)

ทำรายการ  »

สร้างผู้ขับขี่

วิธีสร้างผู้ขับขี่รายใหม่

Download the tutorial (right click, save target as...)

ทำรายการ  »

ลบรถ ผู้ขับขี่ หรือผู้ใช้

การลบรถ ผู้ขับขี่ หรือผู้ใช้

Download the tutorial (right click, save target as...)

ทำรายการ  »

แผนที่

วิธีการใช้แผนที่ของ Dynafleet และคุณลักษณะที่สามารถพบได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีบริการด้านการกำหนดตำแหน่ง

Download the tutorial (right click, save target as...)

ทำรายการ  »

การรับส่งข้อความ

การแต่งและการจัดการข้อความระหว่างสำนักงานและรถบรรทุก ครอบคลุมการแจ้งเตือนด้วย ต้องการบริการรับส่งข้อความ:

Download the tutorial (right click, save target as...)

ทำรายการ  »

รายงาน

การจัดทำรายงานใน Dynafleet สำหรับรถและผู้ขับขี่ นอกจากนี้ ยังครอบคลุมรายงานที่ชื่นชอบและการสมัครสมาชิกเพื่อรับรายงาน

Download the tutorial (right click, save target as...)

ทำรายการ  »

ช่วยเหลือด้วย Dynafleet

วิธีการหาความช่วยเหลือด้วย Dynafleet

Download the tutorial (right click, save target as...)

ทำรายการ  »