Dynafleet Help

Polska

SAMOUCZKIPODSTAWOWA ADMINISTRACJA

Sprawdź, gdzie administrować swoimi subskrypcjami Dynafleet.

Pobierz samouczek (prawy klik i zapisz element docelowy jako…)

To Top »

TWORZENIE NOWEGO UŻYTKOWNIKA

Pełny przewodnik do tworzenia nowego użytkownika w systemie Dynafleet i przypisywanie do niego pojazdów oraz kierowców.

Pobierz samouczek (prawy klik i zapisz element docelowy jako…)

To Top »

TWORZENIE KIEROWCY

Jak stworzyć nowego kierowcę? Wystarczy wypełnić pola: imię/nazwisko/16-to cyfrowy numer z karty kierowcy.

Pobierz samouczek (prawy klik i zapisz element docelowy jako…)

To Top »

POBIERANIE DANYCH Z TACHOGRAFU

Przewodnik pobierania danych z pamięci masowej. Aktywacja opcji pobierania danych z tachografu, rejestracja karty firmowej oraz planowanie harmonogramu.

Pobierz samouczek (prawy klik i zapisz element docelowy jako…)

To Top »

USUWANIE POJAZDU, KIEROWCY LUB UŻYTKOWNIKA

Jak usunąć pojazd, kierowcę lub użytkownika?

Pobierz samouczek (prawy klik i zapisz element docelowy jako…)

To Top »

MAPY (POSITIONING+)

Jak zarządzać mapami Dynfaleet i jakie dane można z nich uzyskać. Upewnij się, że posiadasz wykupioną subskrypcję Lokalizacja.

Pobierz samouczek (prawy klik i zapisz element docelowy jako…)

To Top »

KOMUNIKACJA

Tworzenie i zarządzanie komunikatami pomiędzy biurem i pojazdem. Dostępne również alerty. Wymagana subskrypcja Komunikacji.

Pobierz samouczek (prawy klik i zapisz element docelowy jako…)

To Top »

RAPORTY

Tworzenie raportów w Dynafleet zarówno dla pojazdów jak i kierowców. Tworzenie raportów ulubionych i subskrybowanie ich.

Pobierz samouczek (prawy klik i zapisz element docelowy jako…)

To Top »

RAPORT WYDAJNOŚCI PALIWOWEJ

Jak interpretować raport wydajności paliwowej? Wymagana jest subskrypcja „Paliwo i Środowisko”.

Pobierz samouczek (prawy klik i zapisz element docelowy jako…)

To Top »

GEOFENCE+

Pojazdom mogą być przydzielane różne typy stref geofence. Dotyczy to również punktów zainteresowań oraz powiadomień.

Pobierz samouczek (prawy klik i zapisz element docelowy jako…)

To Top »

POMOC DYNAFLEET

Jak uzyskać pomoc dotyczącą Dynafleet?

Pobierz samouczek (prawy klik i zapisz element docelowy jako…)

To Top »

INSTRUKCJA POBIERANIA DANYCH Z TACHOGRAFU

Informacja jak manualnie pobrać dane Czasy Pracy Kierowcy. Wymagana do togo subskrypcja: Czas Pracy Kierowcy.

Pobierz samouczek (prawy klik i zapisz element docelowy jako…)

To Top »