Dlaczego mój pojazd nagle przestał pokazywać swoją pozycję na mapie?

Istnieje kilka możliwych przyczyn. Po pierwsze, zaloguj się do konta Administratora i wybierz zakładkę 'Administracja'. Wybierz 'Zmodyfikuj pojazd', sprawdź status 'Ustawień wstępnych' i 'Zarządzaj usługami' . Dodaj pojazd i kliknij 'Ustawienia początkowe'. Sprawdź, czy pojawił się status 'Dostarczone i potwierdzone'. Jeżeli nie, odśwież wysyłając ustawienia raz jeszcze i poczekaj na restart pojazdu. Wykonaj to samo dla 'Zarządzaj usługami'. Jeśli obydwa są 'Potwierdzone i dostarczone' przejdź raz jeszcze do zakładki 'Administracja' i wybierz teraz 'Wzorce monitorowania' z prawej strony ekranu. Sprawdź, czy data wzorców śledzenia jeszcze nie wygasła i przekonfiguruj jeżeli będzie to konieczne. Zrestartuj pojazd, aby uzyskać potwierdzenie. Jeśli wzorce monitorowania były ustawione dobrze, to w ostateczności uruchom ponownie urządzenie, tak, aby zostało to potwierdzone i wyłącz główny wyłącznik na ok. 2 minuty. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z obsługą klienta.

To Top »

Jak mogę wysłać ustawienia wstępne i zarządzać usługami dla pojazdu?

Zaloguj się do konta Administratora i wybierz zakładkę Administratora. Następnie wybierz 'modyfikacja' pojazdu i przypisz pojazd z listy do Użytkownika. Kliknij na 'Ustawienia wstępne': Widok, zaznacz wybrany pojazd i naciśnij przycisk na dole ekranu 'Wyślij'. Po tym, jak ustawienia wstępne zostały "Dostarczone i potwierdzone", powtórz operację dla 'Zarządzaj usługami'.

To Top »

Jak mogę utworzyć ciąg położeń archiwalnych?

Zaloguj się do konta Użytkownika i wybierz zakładkę 'Mapy'. Następnie wybierz ikonę 'Ustawienia mapy' i wybierz zakładkę 'Położenia archiwalne'. To przeniesie Cię do ustawień pokazywania położeń archiwalnych. Wybierz od 1 do 4 możliwości, w zależności od ciągu trasy, który chcesz mieć pokazywany na mapie. Aby skonstruować ciąg położeń archiwalnych pomiędzy dwoma wybranymi momentami w przeszłości, wybierz 'OD' i 'DO'. Zakończ procedurę wciskając 'Zapisz'. Następnie wybierz pojazd z listy, a potem naciśnij ikonkę ciągu położeń w menu u góry ekranu, aby wyświetlić położenia archiwalne.

To Top »

Dlaczego nie mogę zobaczyć pojazdów ani kierowców na moim koncie użytkownika?

To oznacza, że kierowcy i/lub pojazdy nie zostały jeszcze przypisane do Twojego konta Użytkownika. Zaloguj się jako Administrator lub skontaktuj się z administratorem. Wybierz 'Przypisywanie kierowców i pojazdów'. Następnie wybierz użytkownika z rozwijalnej listy który ma zostać dodany. Na ekranie poniżej, wybierz pojazdy lub grupę pojazdów, które mają zostać przypisane i powtórz tę samą procedurę dla kierowców. Na zakończenie wszystko zapisz. Nowy Użytkownik może teraz śledzić lokalizację pojazdów i kierowców, a następnym razem musi zalogować się do swojego konta Użytkownika.

To Top »

Jak mogę wygenerować interesujący mnie raport (ulubiony)?

Zaloguj się do konta Użytkownika i wybierz zakładkę raporty. Wygeneruj raport, który chcesz stworzyć i wybierz pojazdy oraz przedział czasowy, kliknij 'Generuj raport' - lista zostanie stworzona. Te dane mogą być również wydrukowane, wyeksportowane do pliku Excel lub przetrzymywane jako raport ulubiony. Aby ustanowić raport ulubiony wybierz, jak często chcesz go generować w liczbie tygodni lub miesięcy. Następnie wybierz ikonę w górnej, prawej części ekranu, wprowadź nazwę dla swojego Ulubionego raportu oraz Zapisz. Wtedy, Ulubiony raport może być przechowywany jako Ulubiony raport pod Ulubioną nazwą. Aby dostawać ten Ulubiony raport w określonych odstępach czasowych, kliknij 'Edycja', wybierz interesujący raport oraz wybierz 'Stwórz/Zmodyfikuj' pod 'Subskrypcjami'. Zaplanuj datę początkową, wybierz porę dnia do przesyłania raportu, zweryfikuj czy Twój adres mailowy jest wypełniony prawidłowo, a następnie wybierz 'Typ rozsyłania'. Do wyboru będą formaty: .xls , .pdf , lub jako raport. Od teraz będziesz otrzymywał skonfigurowane raporty i zawsze będziesz mógł zmienić ich ustawienia ponownie powtarzając wyżej opisane kroki.

To Top »

Jak mogę subskrypować interesujący mnie raport i odebrać go przy pomocy poczty mailowej?

Podczas kreowania interesującego raportu (patrz punkt 4.1) upewnij się, że Twój adres e-mail został wypełniony prawidłowo. Zgodnie z kofiguracją warunków, raporty będą wysyłane na skrzynkę e-mail w regularnych odstępach czasu.

To Top »

Jak mogę automatycznie skonfigurować pobieranie danych z tachografu i karty kierowcy?

Od kiedy karta firmowa została zarejestrowana i przypisana do pojazdu, możesz skonfigurować wiele harmonogramów do automatyzacji pobrań pamięci masowej i karty kierowcy. Aby to zrobić, kliknij 'Zarządzaj harmonogramami i ostrzeżeniami' i wybierz pojazdy. Następnie kliknij poniżej na 'Konfiguruj harmonogram' i wybierz maximum 2 dni oraz 'Zapisz'. To samo powinno być wykonane dla karty kierowcy, klikając na 'Zarządzaj harmonogramami i ostrzeżeniami' dla kierowcy. Wybierz kierowców i kliknij na 'Konfiguruj harmonogram' poniżej. Teraz wybierz max 1 dzień, żądany czas i 'Zapisz'.

To Top »

Jakie warunki powinny być spełnione do pomyślnego pobierania?

Nawiązując do możliwości pobierania danych z karty kierowcy, kierowca musi być zalogowany przy pomocy swojej karty + pojazd musi być aktywny + karta firmy powinna być w trybie online (po jej połączeniu w pojeździe i po tym jak karta firmowa została przypisana do pojazdu w portalu DFOL). Jeśli chodzi o pobieranie danych z pamięci masowej tachografu, pojazd powinien być uruchomiony i karta firmowa powinna znajdować się w czytniku kart USB.

To Top »

Czy mogę wygenerować ciąg położeń archiwalnych z ostatnich 6 miesięcy?

Dane położeń archiwalnych są przechowywane tylko przez 3 miesiące. Nie ma możliwości odzyskania starszych danych.

To Top »

Jak najdalej w czasie mogę się cofnąć aby zobaczyć historię komunikatów?

Komunikaty pojazdów są przechowywane tylko przez 2 tygodnie w skrzynce odbiorczej DFOL. Istnieje również możliwość przekazywania tych komunikatów na zdefiniowany adres e-mail, więc można je zapisać w swojej prywatnej skrzynce pocztowej.

To Top »

Dlaczego ikony pojazdów i kierowców nie są wyświetlane i czemu pojawia się zamiast tego czerwony krzyżyk?

Wynika to z ustawień widoku zgodności. Po pierwsze, należy usunąć historię przeglądania i pliki cookies przeglądarki. Możesz to zrobić wybierając 'Narzędzia' w oknie przeglądarki, następnie kliknąć na 'Opcje'. Potem wybrać pierwszą zakładkę 'Ogólne'. W tym okienku możesz zaznaczyć 'Usuń historię przeglądania'. Upewnij się też, że kliknąłeś na 'Tymczasowe pliki internetowe', 'Cookies' i 'Historia'. Kiedy wszystkie te pliki zostaną usunięte możesz przejść do następnego kroku, którym jest dodanie www.dynafleetonline.com do widoku zgodności. Można to zrobić wybierając 'Narzędzia' w oknie przeglądarki. Następnie należy wybrać 'Widok zgodności' i zapisać ustawienia z tej strony. Trzecim i ostatnim krokiem zostaje teraz akceptacja cookies. Przejdź ponownie do okna przeglądarki i wybierz 'Narzędzia'. Wejdź w 'Opcje internetowe', następnie w okienku 'Prywatność' ustaw opcję na 'Akceptuj wszystkie ciasteczka'. Kliknij 'Ustaw' i 'Ok' aby zakończyć.

To Top »

Moja punktacja wydajności paliwowej przedstawia dziwne lub niezgodne wartości.

Profile pojazdów zapisane w Dynafleet determinują punktację wydajności paliwowej opartą o specyfikację ciężarówki ustaloną w chwili jej zamówienia. Tworząc (dodając) nowy pojazd w portalu Dynafleet, profil zostaje automatycznie przypisany do samochodu. Niejednokrotnie zdarza się, że środowisko, w którym operuje pojazd, nie pozwala automatycznie przypisać profilu. Wówczas należy zalogować się z poziomu administratora i odpowiednio zmodyfikować pojazd. Poniższa TABELA zawiera zestawienie dostępnych profili pojazdów: :

UWAGA: Dla pojazdów operujących w zmiennych warunkach drogowych, należy zastosować profil najmocniej uwzględniający zużycie paliwa.

To Top »