Dynafleet Help

Polska

ZNAJDŹ ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ POWTARZAJĄCE SIĘ PYTANIA.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

DLACZEGO MÓJ POJAZD NAGLE PRZESTAŁ POKAZYWAĆ SWOJĄ POZYCJĘ NA MAPIE?

Istnieje kilka możliwych przyczyn. Po pierwsze, zaloguj się do konta Administratora i wybierz zakładkę 'Administracja'. Wybierz 'Zmodyfikuj pojazd', sprawdź status 'Ustawień wstępnych' i 'Zarządzaj usługami' . Dodaj pojazd i kliknij 'Ustawienia początkowe'. Sprawdź, czy pojawił się status 'Dostarczone i potwierdzone'. Jeżeli nie, odśwież wysyłając ustawienia raz jeszcze i poczekaj na restart pojazdu. Wykonaj to samo dla 'Zarządzaj usługami'. Jeśli obydwa są 'Potwierdzone i dostarczone' przejdź raz jeszcze do zakładki 'Administracja' i wybierz teraz 'Wzorce monitorowania' z prawej strony ekranu. Sprawdź, czy data wzorców śledzenia jeszcze nie wygasła i przekonfiguruj jeżeli będzie to konieczne. Zrestartuj pojazd, aby uzyskać potwierdzenie. Jeśli wzorce monitorowania były ustawione dobrze, to w ostateczności uruchom ponownie urządzenie, tak, aby zostało to potwierdzone i wyłącz główny wyłącznik na ok. 2 minuty. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z obsługą klienta.

To Top »

JAK MOGĘ WYSŁAĆ USTAWIENIA WSTĘPNE I ZARZĄDZAĆ USŁUGAMI DLA POJAZDU?

Zaloguj się do konta Administratora i wybierz zakładkę Administratora. Następnie wybierz 'modyfikacja' pojazdu i przypisz pojazd z listy do Użytkownika. Kliknij na 'Ustawienia wstępne': Widok, zaznacz wybrany pojazd i naciśnij przycisk na dole ekranu 'Wyślij'. Po tym, jak ustawienia wstępne zostały "Dostarczone i potwierdzone", powtórz operację dla 'Zarządzaj usługami'.

To Top »

JAK MOGĘ UTWORZYĆ CIĄG POŁOŻEŃ ARCHIWALNYCH?

Zaloguj się do konta Użytkownika i wybierz zakładkę 'Mapy'. Następnie wybierz ikonę 'Ustawienia mapy' i wybierz zakładkę 'Położenia archiwalne'. To przeniesie Cię do ustawień pokazywania położeń archiwalnych. Wybierz od 1 do 4 możliwości, w zależności od ciągu trasy, który chcesz mieć pokazywany na mapie. Aby skonstruować ciąg położeń archiwalnych pomiędzy dwoma wybranymi momentami w przeszłości, wybierz 'OD' i 'DO'. Zakończ procedurę wciskając 'Zapisz'. Następnie wybierz pojazd z listy, a potem naciśnij ikonkę ciągu położeń w menu u góry ekranu, aby wyświetlić położenia archiwalne.

To Top »

DLACZEGO NIE MOGĘ ZOBACZYĆ POJAZDÓW ANI KIEROWCÓW NA MOIM KONCIE UŻYTKOWNIKA?

To oznacza, że kierowcy i/lub pojazdy nie zostały jeszcze przypisane do Twojego konta Użytkownika. Zaloguj się jako Administrator lub skontaktuj się z administratorem. Wybierz 'Przypisywanie kierowców i pojazdów'. Następnie wybierz użytkownika z rozwijalnej listy który ma zostać dodany. Na ekranie poniżej, wybierz pojazdy lub grupę pojazdów, które mają zostać przypisane i powtórz tę samą procedurę dla kierowców. Na zakończenie wszystko zapisz. Nowy Użytkownik może teraz śledzić lokalizację pojazdów i kierowców, a następnym razem musi zalogować się do swojego konta Użytkownika.

To Top »

JAK MOGĘ WYGENEROWAĆ INTERESUJĄCY MNIE RAPORT (ULUBIONY)?

Zaloguj się do konta Użytkownika i wybierz zakładkę raporty. Wygeneruj raport, który chcesz stworzyć i wybierz pojazdy oraz przedział czasowy, kliknij 'Generuj raport' - lista zostanie stworzona. Te dane mogą być również wydrukowane, wyeksportowane do pliku Excel lub przetrzymywane jako raport ulubiony. Aby ustanowić raport ulubiony wybierz, jak często chcesz go generować w liczbie tygodni lub miesięcy. Następnie wybierz ikonę w górnej, prawej części ekranu, wprowadź nazwę dla swojego Ulubionego raportu oraz Zapisz. Wtedy, Ulubiony raport może być przechowywany jako Ulubiony raport pod Ulubioną nazwą. Aby dostawać ten Ulubiony raport w określonych odstępach czasowych, kliknij 'Edycja', wybierz interesujący raport oraz wybierz 'Stwórz/Zmodyfikuj' pod 'Subskrypcjami'. Zaplanuj datę początkową, wybierz porę dnia do przesyłania raportu, zweryfikuj czy Twój adres mailowy jest wypełniony prawidłowo, a następnie wybierz 'Typ rozsyłania'. Do wyboru będą formaty: .xls , .pdf , lub jako raport. Od teraz będziesz otrzymywał skonfigurowane raporty i zawsze będziesz mógł zmienić ich ustawienia ponownie powtarzając wyżej opisane kroki.

To Top »

JAK MOGĘ SUBSKRYPOWAĆ INTERESUJĄCY MNIE RAPORT I ODEBRAĆ GO PRZY POMOCY POCZTY MAILOWEJ?

Podczas kreowania interesującego raportu (patrz punkt 4.1) upewnij się, że Twój adres e-mail został wypełniony prawidłowo. Zgodnie z kofiguracją warunków, raporty będą wysyłane na skrzynkę e-mail w regularnych odstępach czasu.

To Top »

JAK MOGĘ AUTOMATYCZNIE SKONFIGUROWAĆ POBIERANIE DANYCH Z TACHOGRAFU I KARTY KIEROWCY?

Od kiedy karta firmowa została zarejestrowana i przypisana do pojazdu, możesz skonfigurować wiele harmonogramów do automatyzacji pobrań pamięci masowej i karty kierowcy. Aby to zrobić, kliknij 'Zarządzaj harmonogramami i ostrzeżeniami' i wybierz pojazdy. Następnie kliknij poniżej na 'Konfiguruj harmonogram' i wybierz maximum 2 dni oraz 'Zapisz'. To samo powinno być wykonane dla karty kierowcy, klikając na 'Zarządzaj harmonogramami i ostrzeżeniami' dla kierowcy. Wybierz kierowców i kliknij na 'Konfiguruj harmonogram' poniżej. Teraz wybierz max 1 dzień, żądany czas i 'Zapisz'.

To Top »

JAKIE WARUNKI POWINNY BYĆ SPEŁNIONE DO POMYŚLNEGO POBIERANIA?

Nawiązując do możliwości pobierania danych z karty kierowcy, kierowca musi być zalogowany przy pomocy swojej karty + pojazd musi być aktywny + karta firmy powinna być w trybie online (po jej połączeniu w pojeździe i po tym jak karta firmowa została przypisana do pojazdu w portalu DFOL). Jeśli chodzi o pobieranie danych z pamięci masowej tachografu, pojazd powinien być uruchomiony i karta firmowa powinna znajdować się w czytniku kart USB.

To Top »

CZY MOGĘ WYGENEROWAĆ CIĄG POŁOŻEŃ ARCHIWALNYCH Z OSTATNICH 6 MIESIĘCY?

Dane położeń archiwalnych są przechowywane tylko przez 3 miesiące. Nie ma możliwości odzyskania starszych danych.

To Top »

JAK NAJDALEJ W CZASIE MOGĘ SIĘ COFNĄĆ ABY ZOBACZYĆ HISTORIĘ KOMUNIKATÓW?

Komunikaty pojazdów są przechowywane tylko przez 2 tygodnie w skrzynce odbiorczej DFOL. Istnieje również możliwość przekazywania tych komunikatów na zdefiniowany adres e-mail, więc można je zapisać w swojej prywatnej skrzynce pocztowej.

To Top »

DLACZEGO IKONY POJAZDÓW I KIEROWCÓW NIE SĄ WYŚWIETLANE I CZEMU POJAWIA SIĘ ZAMIAST TEGO CZERWONY KRZYŻYK?

Wynika to z ustawień widoku zgodności. Po pierwsze, należy usunąć historię przeglądania i pliki cookies przeglądarki. Możesz to zrobić wybierając 'Narzędzia' w oknie przeglądarki, następnie kliknąć na 'Opcje'. Potem wybrać pierwszą zakładkę 'Ogólne'. W tym okienku możesz zaznaczyć 'Usuń historię przeglądania'. Upewnij się też, że kliknąłeś na 'Tymczasowe pliki internetowe', 'Cookies' i 'Historia'. Kiedy wszystkie te pliki zostaną usunięte możesz przejść do następnego kroku, którym jest dodanie www.dynafleetonline.com do widoku zgodności. Można to zrobić wybierając 'Narzędzia' w oknie przeglądarki. Następnie należy wybrać 'Widok zgodności' i zapisać ustawienia z tej strony. Trzecim i ostatnim krokiem zostaje teraz akceptacja cookies. Przejdź ponownie do okna przeglądarki i wybierz 'Narzędzia'. Wejdź w 'Opcje internetowe', następnie w okienku 'Prywatność' ustaw opcję na 'Akceptuj wszystkie ciasteczka'. Kliknij 'Ustaw' i 'Ok' aby zakończyć.

To Top »

MOJA PUNKTACJA WYDAJNOŚCI PALIWOWEJ PRZEDSTAWIA DZIWNE LUB NIEZGODNE WARTOŚCI.

Profile pojazdów zapisane w Dynafleet determinują punktację wydajności paliwowej opartą o specyfikację ciężarówki ustaloną w chwili jej zamówienia. Tworząc (dodając) nowy pojazd w portalu Dynafleet, profil zostaje automatycznie przypisany do samochodu. Niejednokrotnie zdarza się, że środowisko, w którym operuje pojazd, nie pozwala automatycznie przypisać profilu. Wówczas należy zalogować się z poziomu administratora i odpowiednio zmodyfikować pojazd. Poniższa TABELA zawiera zestawienie dostępnych profili pojazdów: :

UWAGA: Dla pojazdów operujących w zmiennych warunkach drogowych, należy zastosować profil najmocniej uwzględniający zużycie paliwa.

To Top »