Waarom zie ik plotseling geen nieuwe posities van het voertuig meer?

Er zijn verschillende verklaringen. Eerst inloggen in de Administrator-account en selecteer het tabblad Administratie. Selecteer Voertuig wijzigen en controleer de Initiele instellingen en Services beheren-status. Voeg het betrokken voertuig en klik op Initiele instellingen. Controleer of de status staat op afgeleverd en bevestigd. Zo niet, dan de instellingen opnieuw verzenden. Doe hetzelfde voor Services beheren. Als beide worden Ageleverd & Bevestigd, ga dan weer naar het tabblad Admin en nu kies nu het lokalisatiepatronen in de zijkant rechterkolom. Controleer of de einddatum van de geconfigureerde volgen patroon nog niet is verstreken en opnieuw configureren indien nodig. Ook moet de auto herstart worden om op afgeleverd en bevestigd te krijgen. Als het lokalisatie patroon goed ingesteld is, dan als een laatste redmiddel, hetstart de unit om het op afgeleverd te krijgen en schakel de hoofdschakelaar uit voor ca. 2 minuten. Als het probleem blijft bestaan, contact helpdesk

To list »

Hoe kan ik de Intiele instellingen en Services beheren naar het voertuig verzenden?

Selecteer voertuig wijzigen en voeg het desbetreffende voertuig toe uit de voertuig lijst. Klik op Initiele instellingen, zet een vinkje voor het juiste voertuig en klik op Zenden. Als deze Afgeleverd en Bevestigd is, doe dan het zelfde voor Services Beheren.

To list »

Hoe krijg ik de historische posities in beeld?

Log in op de gebruikersaccount en selecteer het tabblad Kaarten. Klik op het pictogram Kaart instellingen en selecteer de historische positie. Hiermee kunt u de weergave van historische posities aanpassen. Kies uit 1 van de 4 mogelijkheden, afhankelijk van welk spoor u op de kaart wilt zien. Om een spoor tussen 2 gegeven momenten te reconstrueren in de tijd, geef dan VAN en TOT aan. Klik op Opslaan. Selecteer vervolgens het voertuig uit de voertuiglijst, gevolgd door te klikken op het pictogram historische posities weergeven/verbergen.

To list »

Waarom kan ik de voertuigen en chauffeurs niet zien in mijn gebruikers account?

Dit betekend dat de chauffeurs en/of voertuigen niet aan uw gebruikersaccount zijn toegewezen. Log in als Administrator of neem contact op met de administrator. Selecteer Toewijzingen voorChauffeur en Voertuig.Kies de betreffende gebruikers uit de gebruikerslijst. In dit scherm daaronder, selecteer de voertuigen of groepen die aan de gebruiker moeten worden toegewezen. Doe dit ook voor de chauffeurs. Klik dan op Bewaren. De gebruiker kan nu de voertuigen en chauffeurs zien welke aan hem zijn toegewezen als hij opnieuw inlogt.

To list »

Hoe kan ik Favorieten rapporten creeren?

Log in op de gebruikers account en klik op het tabblad Rapporten. Genereer een rapport welke je wilt creëren en selecteer de voertuigen en het datum interval. Klik vervolgens op Genereren rapport en het rapport wordt gemaakt. Deze data kan worden geprint, geëxporteerd naar Excel of worden opgeslagen als Favorieten rapport. Indien je een Favorieten rapport wil maken dan selecteer je het aantal weken of maanden, afhankelijk van hoe vaak je het rapport wilt ontvangen.Selecteer vervolgens het pictogram voor het aanmaken van een Favorieten rapport in de rechter bovenhoek en voer de naam van de Favoriet en klik op opslaan. Daarna kan het Favorieten Rapport in het menu Rapporten worden teruggehaald onder Favorieten naam aan de rechterzijde. Om dit rapport met een bepaalde regelmaat in uw mailbox te krijgen klik dan op Bewerken en vervolgens op Maken / Wijzigen. Plan hier de start datum, de tijd dat u het rapport wilt ontvangen en selecteer de herhaling. Vul tevens het juiste emailadres in. Wilt u het rapport ontvangen als Excel document klik dan op Aanmelding als data. En klik op data voor een PDF bestand. Klik vervolgens op opslaan om deze instellingen te bewaren. Vanaf nu ontvangt u de rapporten automatisch en u kunt altijd de rapporten weer aanpassen.

To list »

Hoe kan ik mijn favoriete rapporten per email ontvangen?

Als je een Favorieten rapport creëert (zie "Hoe kan ik Favorieten rapporten creeren?") vul zeker je juiste emailadres in. Volgens de make sure that your correct e-mailaddress has been filled in. Volgens de herhaling die u hebt geconfigureerd, krijg je het rapport toegezonden aan de vooraf gedefinieerde e-mailadres op regelmatige tijdstippen.

To list »

Hoe kan ik Tacho downloaden en chauffeurskaart downloaden automatisch configureren?

Zodra de bedrijfskaart is geregistreerd en toegewezen aan het voertuig, kan je een aantal schema's configureren om de downloads van het massageheugen en de chauffeurskaart te automatiseren. Om dit te doen, klik op Manage Schema's en waarschuwingen voor het voertuig en selecteer de voertuigen. Klik dan op Configureren schema hieronder en selecteer maximaal 2 dagen en Opslaan. Hetzelfde kan worden gedaan voor de bestuurderskaart, door op Manage Schema's en waarschuwingen voor de bestuurder te klikken. Selecteer de chauffeurs en Configureer Schema hieronder. Selecteer nu maximaal 1 dag en het gewenste tijdstip en opslaan.

To list »

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan voor een succesvolle downloads?

Om in staat te zijn om de chauffeurskaart te downloaden, moet de chauffeur zijn ingelogd met zijn chauffeurspas + het voertuig moet actief zijn + de bedrijfskaart moet online te zijn (nadat deze is gekoppeld in het voertuig en de bedrijfskaart werd toegewezen aan het voertuig in DFOL portal). Om tacho massageheugen te downloaden, moet het voertuig op contact staan en de bedrijfskaart online zijn in een USB-kaartlezer.

To list »

Kan ik een lokalisatierapport van 6 maanden creeren?

Lokalisatie data is alleen van de afgelopen 3 maanden beschikbaar. Oudere data wordt niet bewaard.

To list »

Hoe ver ik terug gaan om voertuig gebeurtenissen te zien?

Voertuig gebeurtenissen blijven 2 weken bewaard in de DFOL inbox. Maar je kunt ook email doorsturen activeren en dan deze gebeurtenissen bewaren in je persoonlijke emailbox.

To list »

Waarom zijn de icoontjes van de voertuigen en chauffeurs niet weergegeven, en krijg ik in plaats daarvan een rood kruis?

Dit komt door de weergave-instellingen. Verwijder eerst de browser geschiedenis en de cookies. U kunt dit doen door de optie 'Extra' in het browservenster, en vervolgens klikken op 'Internet-opties'. Selecteer vervolgens de eerste van 'Algemeen' de ruiten. In dit kader kunt u 'Verwijderen' browsegeschiedenis zien. Zorg dan dat je op 'Tijdelijke internet bestanden', 'Cookies' en 'Geschiedenis'. Wanneer deze zijn verwijderd kan je naar de tweede stap, die is toe te voegen www.dynafleetonline.com om de compatibiliteit weergave. Dit wordt gedaan door het selecteren van de 'Gereedschap' in het browservenster. Selecteer vervolgens 'Instellingen voor compatibiliteitsweergave' en sla deze website op. De derde en laatste stap is het nu alle cookies te accepteren. Ga weer naar het browservenster en selecteer 'Extra'. Ga naar 'Internet-opties', dan is de 'Privacy' ruit en zet de balk op 'Alle cookies accepteren'. Klik op 'Toepassen' en 'OK' om te voltooien.

To list »

Mijn brandstofefficiëntiescore toont vreemde en inconsistentie waarden. Hoe komt dit?

Het Dynafleet voertuigprofiel bepaalt de Fuel Efficiency Score. Dit profiel wordt bepaald op basis van de voertuigspecificaties welke worden vastgelegd bij het bestellen van het voertuig. Wanneer er een nieuw voertuig in Dynafleet wordt gecreëerd, zal er automatisch een voertuigprofiel worden geselecteerd. Soms zullen er voertuigen zijn die rijden in omstandigheden die niet automatish kunnen worden vastgelegd. In dat geval zal de vlootadministrator het voertuigprofiel manueel moeten wijzigen en selecteren. Een beschrijving van de mogelijke voertuigprofielen welke gekozen kunnen worden vindt u in onderstaande tabel :

Chart

Noot: Voor voertuigen die in veranderende omstandigheden werken dient het profiel gekozen te worden, waarin het voertuig het meeste brandstof verbruikt.

To list »