Dynafleet Help

Македонија

FÅ SVAR PÅ DE VANLIGASTE FRÅGORNA OM DYNAFLEET

FAQ

FÅ SVAR PÅ DE VANLIGASTE FRÅGORNA OM DYNAFLEET

VARFÖR VISAR INTE MITT FORDON NYA KARTPOSITIONER?

Det finns flera möjliga orsaker.

 1. Börja med att logga in som Administratör på er flotta och välj flik "Administration".
 2. Välj "Ändra fordon" och kontrollera Grundinställningarna.
 3. Välj aktuellt fordon och klicka på visa "Grundinställningar". Kontrollera att status är "Levererat och Godkänt". Om inte skicka om grundinställningarna, som aktiveras först när lastbilens tändning har slagits av och därefter på. När det är utfört gör om samma steg för "Hantera tjänster". Om både Grundinställning och Hantera tjänster var "Levererat och Godkänt" får du kontrollera lastbilens spårningsmönster.
 4. Gå tillbaka till Administrationsfliken, välja Spårningsmöster som du finner på vänster sida i administrationsvyn.
 5. Kontrollera om stoppdatumet för spårningsmönstret löpt ut, om ja sätt nytt stoppdatum ett antal år framåt. Nytt stoppdatum slår in efter att fordonets tändning slagits av och på igen.
 6. Om Spårningsmönstret också var ok, pröva att stänga av huvudströmmen i lastbilen i två minuter. Om inte det heller fungerade kontakt Dynafleet supporten.

Till listan »

 

HUR SKICKAR JAG GRUNDINSTÄLLNINGAR OCH HANTERA TJÄNSTER PÅ ETT FORDON?

 1. Logga in som Administratör på er flotta och välj flik "Administration". 
 2. Välj "Ändra fordon" och därefter välj aktuellt fordon och klicka på visa "Grundinställningar". 
 3. Kontrollera att status är "Levererat och Godkänt". Om inte skicka om grundinställningarna, som aktiveras först när lastbilens tändning har slagits av och därefter på. 
 4. När ovan steg är utförda, gör om samma steg för "Hantera tjänster".

Till listan »

HUR GÖR JAG FÖR ATT VISA HISTORISKA POSITIONER?

 1. Logga in som användare på din flotta och välj kartfliken. 
 2. Klicka på ikonen för kartinställningar och välj fliken Historiska positioner. Här väljer du hur du vill att historiska postioner ska visas utifrån fyra alternativ: (1) antal positioner, (2) positioner för "x" antal timmar, (3) datumperiod eller (4) sedan midnatt. 
 3. Avsluta med att spara. 
 4. Klicka på lastbilen i kartvyn och klicka på ikonen Visa/dölj historiska postioner. 

Till listan »

VARFÖR SER JAG INTE ALLA FORDON OCH FÖRARE NÄR JAG LOGGAR IN SOM ANVÄNDARE?

Om du inte ser vissa fordon eller förare innebär det att dessa fordon och förare inte är tilldelade till din användarprofil.

 1. Logga in som Administratör eller be er administratör av flottan att göra det. 
 2. Välj "Förare och Fordonstilldelningar.
 3. Välj din användare i listan över användare som finns till vänster i vyn. 
 4. Välj därefter att tilldela dig själv de fordon och förare som du vill se. 
 5. Klicka spara. Nästa gång du loggar in som användare ser du även de nytilldelade fordonen och förarna. 

Till listan »

HUR SKAPAR JAG EN FAVORITRAPPORT?

 1. Logga in som användare, välj menyfliken Rapporter.
 2. Skapa rapporten som du vill ha som prenumation, välj vilka fordon och tidsperiod som ska innefattas i rapporten, generara rapporten. 
 3. Klicka på ikonen för Spara favoritrapport som finns uppe i högra hörnet av datavyn. 
 4. Döp din favoritrapport och klicka på spara. 

Rapporten finner du nu uppe i högra hörnet på översiktsvyn för Rapporter.
Vill du att rapporten skall skickas till dig per mejl med viss periodicitet? Gör så här:

 1. Klicka på ikonen för Redigera favoritrapport. 
 2. Välj Skapa/ ändra rapport. 
 3. Ange till vilken e-postadress som rapporten ska skickas, ange under vilken tidsperiod om rapporten skall skickas, ange utskicksfrekvens, sändningstidpunkt på dygnet samt dataformat på rapporten (excel eller pdf.). 
 4. Klicka spara när du är klar med dina val. Favoritrapporten kommer nu skickas per e-mail enligt din val. 

Till listan »

HUR SKAPAR JAG EN PRENUMERATION PÅ EN FAVORITRAPPORT SÅ DEN SKICKAS TILL MIG PER E-MAIL?

Du finner dina favoritrapporter uppe i högra hörnet på översiktsvyn för Rapporter. Gör så här om du vill att rapporten ska skickas till dig per e-mail med viss periodicitet, s.k. prenumeration:

 1. Klicka på ikonen för Redigera rapport. 
 2. Välj Skapa/ ändra favoritrapport. 
 3. Ange till vilken e-mailadress som rapporten ska skickas, ange under vilken tidsperiod rapporten ska skickas, ange utskicksfrekvens, sändningstidpunkt på dygnet samt dataformat på rapporten (excel eller pdf.). 
 4. Klicka på Spara när du är klar med dina val. Favoritrapporten kommer nu skickas per e-mail enligt din val. 

Till listan »

HUR KONFIGURERAR JAG FÄRDSKRIVAR- OCH FÖRARKORTSNEDLADDNINGEN SÅ ATT DEN SKER PER AUTOMATIK?

Efter det att ni registrerat ert företagskort i Dynafleet samt tilldelat fordonet till ert företagskort, så kan du schemalägga nedladdningarna. Gör så här:

 1. Logga in som administratör. 
 2. Välj Hantera scheman och varningar. 
 3. Klicka på ikonen för Fordon. 
 4. Klicka på knappen Konfigurera schema nere i vänstra delen av datafönstret. 
 5. Välj vilka två dagar (max) i månaden samt tidpunkt på dygnet som nedladdningen ska startas per automatik. 
 6. Spara. Gör om samma steg fast för förare. 

Till listan »

VILKA ÄR FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT EN NEDLADDNING SKA LYCKAS?

Fordonet måste fått "Tachograph download" inställningar levererat och godkänt från Dynafleet. Kontrollera genom att:

 1. Logga in som administratör. 
 2. Välj administrationsfliken. 
 3. Välj Hantera fordonsinställningar. 
 4. Klicka på ikonen för Tachograph download.

När inställningarna är rätt krävs tre saker:

(1) att företagskortet är online i Dynafleet portalen,
(2) tändningen är tillslagen på fordonet,
(3) att fordonet är på en plats med telekomnättäckning när nedladdningen körs.

Till listan »

KAN JAG SKAPA EN SPÅRNINGSRAPPORT FÖR DE SENASTE 6 MÅNADERNA?

Spårningsdata sparas bara i tre månader.

Till listan »

HUR LÅNGT TILLBAKA I TIDEN KAN JAG SE FORDONSHÄNDELSER?

Fordonshändelser sparas i två veckor i Dynafleets Inkorg. Du kan ställa in Dynafleet så att valda händelser vidarbefodras till din egen e-mailadress.

Till listan »

VARFÖR VISAS INTE FORDONS- OCH FÖRARIKONERNA? JAG SER ETT RÖTT KORS ISTÄLLET.

Det beror på inställningarna (compability view) i din webbläsare.

Steg 1 - Rensa historik och cookies som finns i er webbläsare:

 1. Välj Verktyg i menyn i webbläsaren. 
 2. Välj Internetalterativ. 
 3. Välj vyn allmänt. 
 4. Välj rensa webbhistorik. Därefter rensa cookies. 

Steg 2 - Lägg till www.dynafleetonline.com till "compability view":

 1. Välj återigen "Verktyg" i menyn i webbläsaren. 
 2. Välj inställningen "Compability view" och spara www.dynafleetonline.com 
 3. Spara. 

Steg 3 - Accepetera alla cookies:

 1. Välj Verktyg i menyn i webbläsaren. 
 2. Välj Internetalternativ. 
 3. Välj Integritetsvyn och klicka i "Acceptera alla cookies. 
 4. Spara. 

Till listan »

 

MIN BRÄNSLEEFFEKTIVITETSRAPPORTEN VISAR MOTSÄGELSEFULLA VÄRDEN. HUR KOMMER DET SIG?

I Dynafleet har din lastbil blivit tilldelad en fordonsprofil baserat på dess tillverkningsspecifikation. Används lastbilen till uppdrag som den inte ursprungligen var specifierade för kan bedömningen av användandet bli orättvis. Administratören av er fordonsflotta i Dynafleet, kan manuellt välja en annan fordonsprofil som är anpassade till de uppdrag som lastbilen används i. I tabellen nedan beskrivs valbara fordonsprofiler:

Översikt

Notera: För fordon som används i många olika typer av uppdrag med vitt skild karaktär, skall fordonsprofilen anpassas till de uppdrag som har störst påverkan på bränsleförbrukningen

Till listan »