FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Најдете одговори на најчесто поставуваните прашања.

Зошто моето возило одеднаш веќе не ги прикажува новите позиции?

Постојат неколку можни причини. Прво влезете во Администратор сметката и одберете го јазичето Администрација. Изберете измена на Возило и проверете го статусот на Првично Инсталирање и Управување со Услуги. Додатете го предметното возило и кликнете на Првично Инсталирање. Проверете дали статусот е Доставено и Потврдено. Доколку не е, повторно испратете и рестартирајте го возилото. Направете го истото за Управување со Услуги. Доколку и двете се Доставени и Потврдени, тогаш повторно одете во јазичето за Администрација и сега изберете Шема за следење во левата страна од колоната. Проверете дали крајниот датум на конфигурираниот модел за следење сеуште не е истечен, и повторно конфигурирајте доколку е потребно. Исто така, рестартирајте го возилото за да добиете потврдување. Доколку моделот за следење е поставен правилно, тогаш како последно средство, рестартирајте ја единицата за да добиете потврдување и исклучете го главниот прекинувач за приближно 2 минути. Ако проблемот и натаму останува, контактирајте ја канцеларијата за помош (helpdesk).

To list »

Како можам да испратам Првично Инсталирање и Управување со Услуги до возилото?

Влезете во сметката за Администрација и одберете го јазичето за Администрација. Изберете измена на возило и додадете возило од листата. Кликнете на Првично Инсталирање, обележете го предметното воизло и кликнете на Испрати. Откако ова е Доставено и Потврдено, сторете го истото со Управување со Услуги.

To list »

Како можам да креирам патека на историските позиции?

Логирајте се во Корисничка Сметка и изберете го јазичето Мапи. Кликнете на Мапи поставувања и изберете Историска Позиција. Ова ви овозможува да го прилагодите приказот на историските позиции. Изберете 1-една од 4-те можности, во зависност од патеката на следење (snail trail) што би сакале да ви се прикаже на мапата. За да реконструирате патеката на следење (snail trail) помеѓу 2 дадени моменти во времето, наведете ОД и КОН. Кликнете Зачувај. Потоа изберете го возилото од листата, а потоа кликнете на на иконата за патеката на следење (snail trail) за да се покажат историските позиции..

To list »

Зошто не можам да ги видам возилата и возачите во мојата корисничка сметка?

Ова значи дека возачите и/или возилата не се сеуште доделени на вашата корисничка сметка. Влезете како Администратор или контактирајте го Администраторот. Изберете Доделувања за Возачи и Возила. Изберете го корисникот од листата кој треба да се додаде. Во вој екран подолу, изберете возила или група возила кои треба да се доделат и повторете ја истата постапка за возачите. Потоа кликнете Зачувај. Новиот корисник сега ќе може да ги следи доделените возила и возачи, следниот пат кога ќе се пријави на неговата корисничка сметка..

To list »

Како можам да креирам омилени извештаи?

Влезете во Корисничка сметка и изберете го јазичето Извештаи. Созададете го извештајот кој сакате да го креирате и изберете ги возилата и Датумот на Интервал, кликнете Содади Извештај и листата е креирана. Овие податоци можат да бидат или испечатени, или пренесени во Excel или зачувани како Омилен Извештај. Потоа, со цел да се формира Омилен Извештај треба да изберете колку често сакате тој да се создава, што е во број на недели или месеци. Потоа изберете ја иконата за оваа намена во горниот десен агол и внесете Омилено име и Зачувајте. Потоа Омилениот Извештај може да се вчита во Менито за Извештаи под Омилено име. За да го добивате овој омилен извештај во редовни интервали, кликнете Уреди, изберете го предметниот омилен извештај и кликнете Креирај/Измени со Претплата. Тука планирајте Датум на Почеток, изберете Време од Денот кога извештајот да биде пратен, изберете Враќање, потврдете дека е-маил адресата е точно внесена и потоа изберете го Видот на Испораки. Претплатата како податок е во Excel формат, претплата како извештај, во PDF формат. Потоа кликнете Зачувај за да ги зачувате овие поставки. Од сега па натаму ќе ги добивате Извештаите кои се конфигурирани и можете да го уредите извештајот во било кое време повторно, кога го отворате јазичето за Извештаи.

To list »

Како можам да се претплатам на моите омилени извештаи и да ги добивам во е-маил?

Кога го создавате Омилениот Извештај (види 4.1) бидете сигурни дека е внесена вашата точна е-маил адреса. Според повторувањето кое е конфигурирано, ќе ви биде испратен извештај на предефинираната е-маил адреса во редовни интервали.

To list »

Како можам да го конфигурирам Тахо превземањето и превземањето на Картичка на Возачот автоматски?

Откако Картичката на Компанијата е регистрирана и доделена на возилото, можете да конфигурирате бројни распореди за да ги автоматизирате превземањата од масовната меморија и картичката на возачот. За да го направите ова, кликнете на Управување со Распореди и Предупредувања за возилото и изберете ги возилата. Потоа кликнете на Конфигурирај Распоред подоли и изберете максимум 2 дена и Зачувајте. Истото може да се направи за картичката за возачот, со кликнување на Управување со Распореди и Предупредувања за возачот. Изберете ги возачите и Конфигурирајте Распоред подолу. Сега изберете максимум 1 ден и посакуваното време и Зачувај.

To list »

Кои услови треба да се исполнат за успешни превземања?

Со цел да можете да ја превземете картичката за возачот, возачот треба да биде пријавен со неговата возачка картичка + возилото треба да биде активно + картичата на Компанијата треба да биде online (откако ќе се спојат во возилото и картичката на Компанијата била доделена на возилото во DFOL портал). Со цел да ја превземете тахо заедничката меморија, возилото треба да биде вклучено и картичката на компанијата online во УСБ читач на картички.

To list »

Можам ли да направам извештај за следење за последните 6 месеци?

Податоците за следење се чуваат само 3 месеци. Не е можно да се вчитаат постари податоци за следење.

To list »

Колку далеку наназад можам да ги видам настаните во возилото?

Настаните од возилото се чуваат само 2 недели во DFOL примена пошта. Е-маил проследување може исто така да се активира, така што ќе можете да ги зачувате овие пораки во вашата лична е-маил сметка.

To list »

Зошто иконите за возила и возачи не се прикажуваат, и дали добивам црвен крст наместо тоа?

Ова се должи на поставките за компатибилност. Прво избришете ја историјата на пребарувачот и колачињата. Ова може да го направите со одбирање на 'Алатки' во прозорецот на пребарувачот, проследено со кликање на 'Интернет Опции'. Потоа изберете го првото од прозорчињата 'Општо'. Во оваа рамка можете да видите 'Бришете' историја на пребарувачот. Потоа бидете сигурни дека ќе кликнете на 'Привремени интернет фајлови', 'Колачиња' и 'Историја'. Кога овие ќе бидат избришани, можете да одите на вториот чекор, што е додавање на www.dynafleetonline.com во компатибилниот преглед. Ова се прави со избирање на 'Алатки' во прозорецот на пребарувачот. Потоа изберете 'Поставувања за компатибилност' и зачувајте ја оваа интернет страна. Трет и последен чекор е сега да ги прифатите сите колачиња. Одете повторно до прозорецот на пребарувачот и изберете 'Алатки'. Одете во 'Интернет Опции', потоа прозорецот 'Приватност' и поставете на 'Прифати ги сите колачиња'. Кликнете на 'Примени' и 'ОК' за да завршите.

To list »

My fuel efficiency score shows strange or inconsistent values. Why is that?

The Dynafleet vehicle profile determines the Fuel Efficiency Score based on the vehicle specification decided when ordering the vehicle. When a new vehicle is created in Dynafleet, a vehicle profile is automatically selected. Sometimes the vehicles operates in conditions which cannot be determined automatically. The vehicle profile selection must then be done manually by logging in as a fleet administrator and modify the vehicle. A description of which possible vehicle profiles can be selected is available in this CHART:

NOTE: For vehicles operating in changing environment, the profile to be considered affecting fuel consumption the most, should be selected.

To list »