Kodėl nerodoma transporto priemonės padėtis žemėlapyje?

Galimos kelios priežastys. Prisijunkite kaip administratorius ir pasirinkite Administravimas. Pasirinkite Transporto priemonė - Keisti ir patikrinkite Pradinio nustatymo ir Paslaugų valdymo būseną. Pridėkite norimą transporto priemonę ir spauskite Pradinis nustatymas - Peržiūrėti. Patikrinkite ar būsena yra Pristatyta ir patvirtinta. Jei ne, nusiųskite iš naujo. Tą patį atlikite ir su Paslaugų valdynu. Jei abejų būsena yra Pristatyta ir patvirtinta, grįžkite į Administravimą ir parinkite Sekimo būdus dešinėje esančiame stulpelyje. Patikrinkite ar parinkto sekimo būdo sustabdymo laikas nėra praėjęs ir jei reikia jį pakeiskite. Taip pat išjukite transporto priemonės degimą tam kad būtų patvirtinti nauji nustatymai. Jei sekimo būdas nustatytas teisingai, perkraukite Dynafleet transporto priemonėje - atjunkite akumuliatoriaus masės išjungėją apytiksliai dvi minutes. Jei problema išlieka, kreipkitės į servisą.

Į sąrašą »

Kaip nusiųsti Pradinį nustatymą ir Paslaugų valdymą į transporto priemonę?

Prisijunkite kaip administratorius ir pasirinkite Administravimas. Pasirinkite Transporto priemonė - Keisti ir pridėkite norimą keisti transporto priemonę iš kairėje esančio sąrašo. Spauskite Pradinis nustatymas - Peržiūrėti, parinkite norimą transporto priemonę ir spauskite Siųsti. Kai būsena bus Pristatyta ir patvirtinta, tą patį atlikite ir su Paslaugų valdymu.

Į sąrašą »

Kaip stebėti transporto priemonės važiavimo istoriją žemėlapyje?

Prisijunkite kaip vartotojas ir pasirinkite Žemėlapiai. Spauskite piktogramą Žemėlapio nuostatos ir parinkite Ankstesnė padėtis. Čia galite nustatyti norimą ankstesnių padėčių rodymo būdą. Parinkite vieną iš keturių galimų variantų. Jei norite stebėti važiavimo istoriją tarp dviejų laiko momentų, pasirinkite Nuo ir Iki. Spauskite Išsaugoti. Tada parinkite norimą transporto priemonę iš kairėje esančio sąrašo ir spauskite piktogramą Rodyti / Slėpti senas padėtis.

Į sąrašą »

Kodėl prisijungęs kaip vartotojas nematau transporto priemonių ir vairuotojų?

Taip yra dėl to, kad transporto priemonės ir vairuotojai nėra priskirti vartotojui. Prisijunkite kaip administratorius arba kreipkitės į administratorių. Pasirinkite Vairuotojų ir transporto priemonių priskyrimai. Pridėkite norimą vartotoją iš kairėje esančio sąrašo. Žemiau parinkite norimas priskirti transporto priemones ir vairuotojus. Spauskite Išsaugoti. Naujas vartotojas gali stebėti jam priskirtas tranporto priemones ir vartotojus, naujai prisijungęs prie Dynafleet.

Į sąrašą »

Kaip sukurti Mėgstamiausią ataskaitą?

Prisijunkite kaip vartotojas ir pasirinkite Ataskaitos. Sugeneruokite norimą sukurti ataskaitą - parinkite transporto priemones ir Datos intervalą, tada spauskite Ataskaitos generavimas. Ši ataskaita gali būti atspausdinta, eksportuota į Excel ar išsaugota kaip Mėgstamiausia ataskaita. Tada, tam kad nustatytumėte Mėgstamiausią ataskaitą turite nurodyti kaip dažnai ją reikia generuoti, t.y. nurodyti savaičių ar mėnesių skaičių. Parinkite tam skirtą piktogramą viršutiniame dešiniąjame kampe, įveskite Mėgstamiausios ataskaitos pavadinimą ir išsaugokite. Tai atlikus, Mėgstamiausia ataskaita gali būti randama Ataskaitų meniu. Tam, kad mėgstamiausia ataskaita būtų siunčiama reguliariai, spauskite Redaguoti, parinkite norimą mėgstamiausią ataskaitą ir spauskite Sukurti/Keisti Prenumeratą. Parinkite Pradžios datą, ataskaitos išsiuntimo Dienos metą, Pasikartojimą, patvirtinkite el.pašto adresą ir tada Pasirinkite pateikiamos medžiagos tipą. Prenumerata kaip duomenys pateikiama Excel formate, prenumerata kaip ataskaita - PDF formate. Tada spauskite Išsaugoti. Nuo šiol gausite sukonfiguruotą ataskaitą, kurią vėl galėsite bet kada redaguoti.

Į sąrašą »

Kaip prenumeruoti Mėgstamiausias ataskaitas ir gauti jas el.paštu?

Sukūrus Mėgstamiausią ataskaitą (žr. D.U.K. Kaip sukurti Mėgstamiausią ataskaitą?) patikrinkite, ar teisingai įvestas el.pašto adresas. Įvesto pasikartojimo dažnumu reguliariai gausite ataskaitas nurodytu el.paštu.

Į sąrašą »

Kaip nustatyti automatinį tachografo ir vairuotojo kortelės atminties parsisiuntimą?

Užregistravus įmonės kortelę ir priskyrus jai transporto priemonę, galite nustatyti automatinio tachografo ir vairuotojo kortelės duomenų parsisiuntimo tvarkaraštį. Tam atlikti, spauskite Valdyti tvarkaraščius ir perspėjimus - Transporto priemonė ir parinkite norimas transporto priemones. Tada spauskite Konfiguruoti tvarkaraštį, parinkite maksimaliai dvi datas ir išsaugokite. Tą patį atlikite ir su vairuotojo kortelės atminties atsisiuntimu, spausdami Valdyti tvarkaraščius ir perspėjimus - Vairuotojas. Parinkite vairuotojus ir spauskite Konfiguruoti tvarkaraštį. Parinkite maksimaliai vieną datą, norimą laiką ir išsaugokite.

Į sąrašą »

Kokios sąlygos reikalingos sėkmingam atminties parsisiuntimui?

Tam kad parsisiųstumėte vairuotojo kortelės atmintį, vairuotojo kortelė turi būti įdėta į tachografo lizdą + transporto priemonė turi būti aktyvi + Įmonės kortelė turi būti prijungta prie interneto (po to kai Įmonės kortelė buvo įdėta į transporto priemonės tachografo lizdą eksploatacijos pradžioje, t.y. po to kai jai buvo priskirta transporto priemonė Dynafleet portale). Tam, kad būtų parsisiųsta tachografo atmintis, transporto priemonės degimas turi būti įjungtas, o Įmonės kortelė turi būti prijungta prie interneto per USB kortelės skaitytuvą.

Į sąrašą »

Ar galima sukurti paskutinių 6 mėn. sekimo ataskaitą?

Saugomi 3-jų paskutinių mėn. sekimo duomenys. Senesni sekimo duomenys negalimi.

Į sąrašą »

Kaip ilgai saugomi Transporto priemonės įvykių pranešimai?

Transporto priemonės įvykių pranešimai yra saugomi dvi savaites Dynafleet pranešimuose. Jei aktyvuotas jų persiuntimas į el.paštą, galite išsisaugoti šiuos pranešimus.

Į sąrašą »

Kodėl nerodomos transporto priemonės ir vairuotojo piktogramos, vietoj jų rodomas raudonas kryžius?

Tai yra dėl "Compatibility view" nustatymų interneto naršyklėje. Pirmiausia ištrinkite naršymo istoriją ir "cookies". Tai atliekama pasirinkus "Tools" naršyklės lange, po to kai pasirinkta "Internet Options". Tada pasirinkite "General". Čia galite, spausdami "Delete", ištrinti naršymo istoriją. Tada pasirinkite "Temporary internet files", "Cookies" ir "History". Juos visus ištrynus eikite į antrą žingsnį, t.y. į www.dynafleetonline.com priskyrimą "Compatibility view". Tai atliekama pasirinkus "Tools" naršyklės lange. Tada pasirinkite "Compatibility view settings" ir ten išsaugokite www.dynafleetonline.com. Trečias ir paskutinis žingsnis yra visų "cookies" patvirtinimas. Grįžkite į naršyklės langą ir parinkite "Tools". Eikite į "Internet options", tada į "Privacy"ir nustatykite "Accept all cookies". Baigdami spauskite "Apply" ir "OK".

Į sąrašą »

My fuel efficiency score shows strange or inconsistent values. Why is that?

The Dynafleet vehicle profile determines the Fuel Efficiency Score based on the vehicle specification decided when ordering the vehicle. When a new vehicle is created in Dynafleet, a vehicle profile is automatically selected. Sometimes the vehicles operates in conditions which cannot be determined automatically. The vehicle profile selection must then be done manually by logging in as a fleet administrator and modify the vehicle. A description of which possible vehicle profiles can be selected is available in this CHART:

NOTE: For vehicles operating in changing environment, the profile to be considered affecting fuel consumption the most, should be selected.

Į sąrašą »