Administreerimine

Vaadelge  kuidas administreerida Dynafleeti.

Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »

Uue kasutaja loomine

Juhendid uue Dynafleeti kasutaja loomiseks, veokite ja juhtide määramiseks.

Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »

Uue sõiduki loomine

Sõiduki loomine Dynafleetis, seal hulgas seadete saatmine sõidukile ja jälgimismustri sätestamine. Vajate selleks VIN-numbrit.

Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »

Uue veokijuhi loomine

Kuidas luua Dynafleeti uus juht. Vajate selleks juhi digitaalse sõidukaardi numbrit.

Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »

Distantsilt sõidumeeriku andmete allalaadimine

Sõidumeeriku andmete allalaadimise juhend. Sõidumeeriku allalaadimise aktiveerimine, ettevõtte kaardi registreerimine ja allalaadimiste ajakava paika panemine.

Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »

Sõiduki, kasutaja või juhi kustutamine

Sõiduki, juhi või kasutaja kustutamine süsteemist.

Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »

Kaardid (Positioning+)

Kuidas kasutada Dynafleeti kaarte ja funktsioone. Kasutamise eelduseks teenus Positsioneerimine+.

Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »

Teated

Teadete komponeerimine ja haldamine kontori ja veoki vahel. Samuti märguanded. Eelduseks Teadete teenus.

Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »

Aruanded

Dynafleeti aruannete loomine nii veokite kui ka juhtide kohta. Lisaks lemmikaruannete loomine ja tellimine.

Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »

Fuel Efficiency Report

How to interpret the Fuel Efficiency Report. The Fuel and Environment service is required.

Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »

Geofence+

Different types of Geofence can be assigned to vehicles. Both point of interest and notifications are covered as well.

Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »

Dynafleeti abi

Kuidas leida abi Dynafleeti küsimustes.

Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »

Manuaalne sõidumeeriku allalaadimine

Laadige veokijuhi andmed alla manuaalselt. Eelduseks Juhi töö- ja puhkeaja teenuse olemasolu.

Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »