Dynafleet Help

Denmark

FIND SVAR PÅ DE HYPPIGST STILLEDE DYNAFLEET SPØRGSMÅL

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Find svar på de hyppigst stillede Dynafleet spørgsmål.

1.1 HVORFOR VISER MIT KØRETØJ PLUDSELIG IKKE NYE POSITIONER LÆNGERE?

1.1 Der er flere mulige grunde. Log først ind på administratorkontoen og vælg Administration. Vælg Ændre køretøj og check Grundindstillinger og Administrer Service status. Vælg det aktuelle køretøj og klik på Grundindstillinger. Check om status er Leveret & bekræftet. Hvis ikke, send igen og genstart køretøjet. Gør det samme med Administrer Service. Hvis begge er Leveret & bekræftet, gå til administration igen og vælg nu Trackingmønstre i venstre kolonne. Check om slutdato på det konfigurerede trackingmønster ikke er udløbet og konfigurer hvis nødvendigt igen. Genstart også køretøjet for at få det bekræftet. Hvis trackingmønsteret var sat korrekt, genstart som en sidste udvej enheden for at få det bekræftet og slut for hovedafbryderen i ca. 2 minutter. Hvis problemet stadig er der, så kontakt helpdesk.

Tilbage »

 

1.2 HVORDAN KAN JEG SENDE GRUNDINDSTILLINGER OG ADMINISTRER SERVICE TIL KØRETØJET?

1.2 Log ind på administratorkontoen og vælg Administration. Vælg Ændre køretøj og vælg køretøjet fra droplisten. Klik på Grundindstillinger, vælg det aktuelle køretøj og klik på Send. Når dette er Leveret & bekræftet gør det samme for Administrer Services.

Tilbage »

2. HVORDAN KAN JEG OPRETTE ET SNEGLESPOR PÅ HISTORISKE POSITIONER?

2. Log ind på brugerkontoen og vælg Kort. Klik på ikonet Kortindstillinger og vælg Historisk position. Det giver dig mulighed fo at tilpasse visningen af historiske positioner. Vælg 1 af de 4 muligheder afhængig af hvilket sneglespor, du vil have vist på kortet. For at rekonstruere et sneglespor mellem 2 givne tidspunkter, vælg FRA og TIL. Klik Gem. Vælg så køretøjet fra droplisten efterfulgt af et klik på sneglesporikonet for visning af historiske positioner.

Tilbage »

3. HVORFOR KAN JEG IKKE SE KØRETØJER OG CHAUFFØRER PÅ MIN BRUGERKONTO?

3. Det betyder, at chauffører og/eller køretøjer ikke er blevet oprettet på din brugerkonto endnu. Log ind som administrator eller kontakt administratoren. Vælg Chauffør og Køretøjstildeling. Vælg den bruger fra droplisten, der skal tilføjes. På skærmen nedenunder vælges de køretøjer eller gruppen af køretøjer, der skal tildeles og gentag samme fremgangsmåde for chaufførerne. Klik så Gem. Den nye bruger kan nu spore de tildelte køretøjer og chauffører, næste gang han logger ind på sin brugerkonto.

Tilbage »

4.1 HVORDAN KAN JEG OPRETTE FAVORITRAPPORTER?

4.1 Log ind på brugerkontoen og vælg Rapporter. Træk rapporten, du vil oprette og vælg køretøjerne og Datointerval, klik Vis rapport og listen skabes. Data kan enten printes, eksporteres til Excel eller lagres som Favoritrapport. For at skabe en Favoritrapport skal du derefter vælge, hvor ofte den skal skabes, dvs antal uger eller måneder. Vælg så ikonet til dette formål i øverste højre hjørne og skriv Favoritnavn og gem. Derefter kan favoritrapporten hentes i Rapporter under Favoritnavn. For at få denne favoritrapport sendt til dig med jævnlige intervaller klik Ret, vælg den pågældende favoritrapport og klik Skab/modificer under Abonnement. Planlæg en Startdato her, vælg Tidspunkt på dag, hvor rapporten skal sendes, vælg Interval, check at mailadressen er korrekt og vælg så Leveringstype. Abonnement som data er i Excel format, abonnement som rapport er i PDF format. Klik så Gem for at beholde disse indstillinger. Fra nu af vil du modtage de konfigurerede rapporter. Du kan til enhver tid ændre i rapporterne ved at åbne Rapport fligen.

Tilbage »

4.2 HVORDAN KAN JEG ABONNERE PÅ MINE FAVORITRAPPORTER OG MODTAGE DEM PÅ MAIL?

4.2 Når du opretter en favoritrapport (se 4.1) skal du sikre dig, at din korrekte mailadresse er angivet. I overensstemmelse med det interval du konfigurerede, sendes rapporten til den angivne mailadresse med jævne intervaller.

Tilbage »

5. HVORDAN KAN JEG KONFIGURERE TACHOGRAF DOWNLOAD OG CHAUFFØRKORT DOWNLOAD AUTOMATISK?

5. Når Firmakortet er registreret og tildelt køretøjet, kan du konfigurere et antal tidsplaner for at automatisere download af massehukommelse og chaufførkort. For at gøre det skal du klikke på Administration af planer og advarsler for køretøjet og vælge køretøjerne. Klik så på Konfigurer plan nedenfor, vælg maksimalt 2 dage og Gem. Det samme kan gøres for chaufførkortet ved at klikke på Administrer planer og advarsler for chaufføren. Vælg chaufførerne og Konfigurer plan nedenfor. Vælg nu maksimal 1 dag og den ønskede tid og Gem.

Tilbage »

6. HVILKE BETINGELSER SKAL VÆRE OPFYLDT FOR AT OPNÅ SUCCESSFULDE DOWNLOADS?

6. For at kunne downloade chaufførkortet, skal chaufføren være logget på med sit chaufførkort + køretøjet skal være aktivt + og Virksomhedskortet skal være online (efter det er blevet parret i køretøjet og Virksomhedskortet blev tildelt køretøjet på DFOL portalen). For at kunne downloade tacho massehukommelse skal køretøjet være tændt og virksomhedskortet online i en USB-kortlæser.

Tilbage »

7. KAN JEG OPRETTE EN TRACKING RAPPORT FOR DE SIDSTE 6 MÅNEDER?

7. Tracking data gemmes kun i 3 måneder. Det er ikke muligt at hente ældre tracking data.

Tilbage »

 

8. HVOR LANGT TILBAGE KAN JEG SE KØRETØJSHÆNDELSER?

8. Køretøjshændelser gemmes kun i 2 uger i DFOL indboxen. Fremsendelse af email kan dog aktiveres, så man kan gemme disse beskeder på sin personlige emailkonto.

Tilbage »

9. HVORFOR VISES IKONER FOR KØRETØJER OG CHAUFFØRER IKKE, OG FÅR JEG ET RØDT KRYDS I STEDET?

9. Det skyldes visningen af kompatibilitetsindstillinger. Først skal browserhistorik og cookies slettes. Det kan gøres ved at vælge 'Tools' i browservinduet og derefter klikke 'Internet Options'. Vælg så den første af kolonnerne 'General'. I dette vindue kan du se 'Delete' browserhistorik. Så klikkes 'Temporary internet files', 'Cookies' og 'History'. Når de er slettet kan du gå til næste trin, hvor www.dynafleetonline.com skal tilføjes kompatilibitetsvisningen. Det gøres ved at vælge 'Tools' i browservinduet. Vælg så 'Compatibility view settings' og gem stien til websitet. Det næste og sidste trin er nu at acceptere alle cookies. Gå til browservinduet igen og vælg 'Tools'. Gå til 'Internet options', derefter til vinduet 'Privacy' og indstil baren på 'Accept all cookies'. Klik 'Apply' og 'Ok' for at afslutte. Tilbage

Tilbage »

MIN BRÆNDSTOFSCORE VISER MÆRKELIGE ELLER SVINGENDE VÆRDIER. HVORFOR?

En Dynafleet køretøjsprofil beregner Brændstofeffektivitetsscoren baseret på den specifikation, køretøjet blev bestilt med fra ny. Når et nyt køretøj registreres i Dynafleet online, vælges køretøjsprofilen automatisk. For kørertøjer som kører i afvekslende eller særlige miljøer, kan køretøjsprofilen ikke vælges automatisk. Her skal profilen vælges manuelt af flådeadministratoren eller den lokale forhandlers Dynafleet/Fuel Advice ansvarlige ved at logge ind på Dynafleet Online. Beskrivelsen for mulige køretøjsprofiler, som kan vælges i Dynafleet Online, findes i skemaet:

Chart

NOTE: For ethvert køretøj, der kører i afvekslende miljøer, skal profilen med størst indflydelse på brændstofbruget benyttes.

Tilbage »