Proč mé vozidlo přestalo ukazovat nové pozice?

Více důvodů mohlo způsobit toto chování. Za prvé se přihlaste jako administrátor flotily a v záložce Administrace v možnosti vozidlo upravit zkuste znovu odeslat úvodní nastavení a správu služeb. Jakmile se jejich status změní na doručeno a případně na potvrzeno, jděte znovu do záložky administrace a zvolte možnost sestava sledování. V sestavě sledování se přesvědčte, že neskončila její platnost neboli datum Do: by měl být někdy v budoucnosti. Po odeslání případně úpravě výše popsaných nastavení vypněte a zapněte odpojovač baterek na 2-3 minuty. Pokud by problém přetrvával, prosím kontaktujte technickou podporu.

Povratak na listu »

Jak mohu poslat úvodní nastavení a správu služeb do vozidla?

Přihlaste se jako administrátor flotily a zvolte záložku Administrace. Zvolte možnost vozidlo upravit, přetáhněte vozidlo ze seznamu do pracovního okna. Klikněte na Úvodní nastavení, zaklikněte dané vozidlo a stiskněte tlačítko Odeslat. Jakmile Úvodní nastavení bylo doručeno a potvrzeno, udělejte to samé se Správou služeb.

Povratak na listu »

Jak zobrazit historické trasy vozidla?

Přihlaste se jako uživatel a zvolte záložku Mapy. Klikněte na ikonu Nastavení mapy a zvolte záložku Historické polohy. V této záložce lze nastavit zobrazení historických poloh. Zvolte jednu ze čtyř možností podle Vaší potřeby. Pro zobrazení požadované historické trasy vozidla zadejte datum a čas OD: a DO:. Zvolte tlačítko Uložit. Pak vyberte požadované vozidlo ze seznamu, klikněte na tlačítko Zobrazit historické polohy a trasa se Vám ukáže.

Povratak na listu »

Proč nevidím řidiče nebo vozidla pod mým účtem?

Toto znamená, že řidiči případně ani vozidla nebyla přiřazena pod Váš účet. Prosím přihlaste se jako administrátor. Zvolte Úkoly řidiče a vozidla. Zvolte uživatele, kterého potřebujete upravit. Na obrazovce níže vyberte vozidlo nebo skupinu vozidel. To samé udělejte s řidiči. Pak dejte tlačítko uložit. Upravený uživatel nyní vidí přiřazená vozidla a řidiče a může s nimi pracovat.

Povratak na listu »

Jak tvořit oblíbené výkazy?

Přihlaste se jako uživatel a zvolte záložku Výkazy. Pro vytvoření výkazu vyberte vozidla a období, zmáčkněte tlačítko Generovat výkaz. Výkaz bude vytvořen. Výkaz může být vytištěn, vyexportován do Excelu nebo uložen jako oblíbený. Abyste vytvořili oblíbený výkaz nejdříve musíte zadat za jaké období má být pravidelně vytvořen. Výkaz uložíte kliknutím na ikonu Uložit oblíbený výkaz, zároveň musíte dát výkazu název. Po uložení výkazu musíte ještě nastavit jak často a kam má chodit. To uděláte tak, že znovu kliknete na záložku Výkazy a v pravé části okna uvidíte seznam vašich výkazů. Zmáčkněte tlačítko Upravit, vyberte oblíbený výkaz a zmáčkněte tlačítko Vytvořit/Upravit pod částí Předplatné. V menu, které se Vám objeví nastavte počáteční datum od kdy má report začít chodit, čas kdy Vám pokaždé přijde, jak často bude chodit, zkontrolujte jestli je správně nastavena emailová adresa a v jaké formě bude chodit. Předplatit jako data - dostanete data v Excel, Předplatit jako výkaz znamená v PDF. Pak dejte tlačítko uložit. Od této chvíle budete dostávat pravidelně výkaz. Můžete kdykoli stejným postupem výkaz i předplatné jakkoli upravit.

Povratak na listu »

Jak zajistit zasílání oblíbených výkazů na e-mail?

Když vytváříte oblíbený výkaz (více v 4.1.), prosím ujistěte se, že Vaše emailová adresa je správně zadaná. V závislosti na častosti opakování Vám bude výkaz zasílán automaticky do zadané emailové adresy.

Povratak na listu »

Jak nastavit automatická stažení tachografu a karty řidiče?

Jakmile zaregistrujete kartu podniku a přiřadíte ji jednotlivým vozidlům, můžete nastavit automatická stažení tachografu a karty řidiče. Abyste nastavili dny, kdy se budou data stahovat, klikněte na "Spravovat upozornění a časové plány" pro vozidlo. Vyberte vozidla a klikněte na Konfigurovat plán - můžete vybrat max. 2 dny v měsíci. To samé udělejte pro řidiče s tím rozdílem, že řidič se může stahovat max. jeden den v týdnu. Nezapomeňte nastavení uložit tlačítkem "Uložit".

Povratak na listu »

Jaké podmínky musí být splněny pro úspěšné stažení?

Abyste byli schopni stáhnout data z tachografu a z karty řidiče, musí být splněny základní podmínky: řidič musí mít kartu v tachografu, karta podniku musí být online, vozidlo musí mít zapnuté zapalování nebo musí běžet motor. Karta podniku musí být spárována s vozidlem na Dynafleet online. Také nezapomeňte, že při koupi vozidla musíte přihlásit kartu podniku do tachografu!

Povratak na listu »

Mohu vidět polohy vozidla posledních 6 měsíců?

Data o polohách vozidla jsou uchována na serveru Dynafleet po dobu 3 měsíců. Bohužel není možno starší data zpětně vyvolat.

Povratak na listu »

Jak dlouho zpátky mohu vidět události vozidla?

Události vozidla jsou uloženy jen po dobu 2 týdnů v Předávání zpráv. Pokud je chcete uchovat déle, můžete si je přeposílat na Váš privátní / firemní email.

Povratak na listu »

Proč se místo ikon o vozidlech a řidičích zobrazují červené křížky?

Toto je kvůli nastavení kompatibility view. Nejdříve smažte historii prohlížení včetně cookies. Jděte v internet exploreru do Nástroje, Možnosti internetu, Historie prohlížení, zvolte tlačítko smazat, zaklikněte co chcete smazat (Historie, Cookies, Dočasné soubory internetu) a zvolte tlačítko smazat. Když se Vám povedl první krok provést, můžete pokračovat druhým krokem, který je přidání adresy www.dynafleetonline.com do kompatibility view. Zvolte nástroje, Nastavení kompatibility view a uložte adresu www.dynafleetonline.com. Třetím krokem je nastavení soukromí. Jděte do nástrojů, záložka Soukromí a pohněte s nastavovacím menu dolů až se objeví, že Povolit všechny cookies. Pak zvolte tlačítko Použít a Ok.

Povratak na listu »

Moje Hodnocení spotřeby paliva ukazuje špatné či rozporuplné hodnoty. Proč tomu tak je?

Zvolený profil vozidla v Dynafleet ovlivňuje výpočet hodnot ve Výkazu hodnocení spotřeby paliva. Pokud se vytvoří nové vozidlo v systému Dynafleet, je k němu automaticky přiřazen Profil vozidla. Někdy vozidlo pracuje v podmínkách, které nelze automaticky nastavit. Výběr profilu vozidla se pak musí provést ručně pokud se přihlásíte jako správce vozového parku a provedete úpravy u vozidla. Popis, který profil můžete vybrat najdete v přiložené tabulce::

Poznámka: U vozidel provozovaných v měnícím se prostředí, je třeba zvolit takový profil, který ovlivňuje spotřebu paliva nejvíce.

Povratak na listu »