Базова администрация

Открийте как да администрирате вашите услуги в Dynafleet.

Download the tutorial (right click, save target as...)
 

Към списъка с въпроси »

Създаване на нов потребител

Пълно ръководство за създаване на нов потребител в Dynafleet, както и свързване на водачи и камиони.

Download the tutorial (right click, save target as...)
 

Към списъка с въпроси »

Регистриране на камион в Dynafleet

Регистрирането на камион в Dynafleet включва изпращане на спецификацията на камиона за проверка. Необходимо е да разполагате с пълния VIN номер на камиона.

Download the tutorial (right click, save target as...)
 

Към списъка с въпроси »

Регистриране на водач

Как да създаваме нов водач в Dynafleet. Необходимо е да имате на разположение номера на дигиталната карта на водача.

Download the tutorial (right click, save target as...)
 

Към списъка с въпроси »

Дистанционно изтегляне на данни от тахографа

Mass memory download guide. Activation of the tacho download option, registration of company card and scheduling covered.

Download the tutorial (right click, save target as...)
 

Към списъка с въпроси »

Изтриване на камион, шофьор или потребител

Изтриване на камион, шофьор или потребител.

Download the tutorial (right click, save target as...)
 

Към списъка с въпроси »

Позициониране+

Как да използвате картите в Dynafleet. Уверете се, че камионът разполага с услугата "Позициониране+".
 

Download the tutorial (right click, save target as...)
 

Към списъка с въпроси »

Съобщения

Изпращане и получаване на съобщения между офиса и камиона. Предупредителните сигнали също са вкючени в услугата. Изисква се услугата "Съобщения" да бъде активирана.

Download the tutorial (right click, save target as...)
 

Към списъка с въпроси »

Отчети

Създаване на отчети в Dynafleet за камиони и водачи.
 

Download the tutorial (right click, save target as...)
 

Към списъка с въпроси »

Fuel Efficiency Report

How to interpret the Fuel Efficiency Report. The Fuel and Environment service is required.
 

Download the tutorial (right click, save target as...)
 

Към списъка с въпроси »

Geofence+

Different types of Geofence can be assigned to vehicles. Both point of interest and notifications are covered as well.
 

Download the tutorial (right click, save target as...)
 

Към списъка с въпроси »

Помощ за Dynafleet

Как да получите съдействие относно Dynafleet.

Download the tutorial (right click, save target as...)
 

Към списъка с въпроси »

Ръчно изтегляне на данни от тахографа

Ръчно изтегляне на данни за Времената за шофиране. Изисква услугата "Времена за шофиране" да бъде активирана.

Download the tutorial (right click, save target as...)
 

Към списъка с въпроси »