Защо не виждам местоположението на камиона на картата?

Причините за това могат да бъдат няколко. Влезте в профила като администратор и изберете модул Administration. Изберете Vehicle modify и проверете статуса на Initial Setup и Manage Service. Добавете камиона и кликнете върху Initial Setup. Проверете дали статусът е Delivered & Acknowledged. В случай че камиона не е приел данните, изпратете отново и рестартирайте камиона. Направете същото и в модула Manage Services. Ако и в двата модула е Delivered & Acknowledged, тогава отидете отново в модул Administration и изберете Tracking pattern в колоната отляво. Проверете дали крайната дата не е изтекла все още и коригирайте, ако е необходимо. Също рестартирайте камиона, за да приеме данните. Ако проблема продължава се свържете с Волво.

Към списъка с въпроси »

Как мога да изпратя Initial Setup и Manage Services до камиона?

Влезте в профила като администратор и изберете модул Administration. Изберете Vehicle modify от падащото меню. Кликнете върху Initial Setup, маркирайте камиона, на който ще изпращате информация и кликнете Send. Когато се появи съобщение Delivered & Acknowledged, направете същото и за Manage Services.

Към списъка с въпроси »

Как мога да проследя движението на камиона на картата?

Влезте в профила като потребител и изберете модул Maps. Кликнете на Maps settings и изберете Historical Position. Имате възможност да изберете от четири възможности в зависимост от периода, за който искате да видите маршрута на камиона. Изберете периода кликнете Save, след това изберете камион от списъка. Кликнете върху иконката за Historical Position в модул Maps.

Към списъка с въпроси »

Защо не виждам камионите и шофьорите в моя потребителски акаунт?

Това означава, че камионите и шофьорите не са добавени към Вашия акаунт все още. Влезте в профила като администратор и изберете Driver and Vehicle Assignments. Изберете потребител от списъка в падащото меню, на който искате да добавите камион или шофьор. Изберете камион или група камиони и ги добавете към потребителя. Когато приключите кликнете Save. Направете същото и със шофьорите. След това новия потребител може да наблюдава добавените в неговия акаунт камиони и шофьори.

Към списъка с въпроси »

Как да създам любими отчети?

Влезте в профила като потребител и изберете модул Reports. За да създадете отчет изберете камион, времеви интервал, вид на отчета. След това кликнете върху Generate Report. Информацията може да бъде принтирана, изпратена към Excel или запазена като Favourite Report. За създаването на Favourite Report трябва да изберете колко пъти в седмицата или месеца искате този отчет да бъде генериран. След това кликнете върху иконката в десния горен ъгъл на Вашия екран, въведете име на отчета и натиснете Save. След това този отчет може да бъде възстановен в Reports Menu под името, с което сте го създали. За да получавате този отчет на определени интервали кликнете Edit, изберете искания отчет и кликни Create/Modify under Subscription. Изберете дата за стартиране, час от деня, в който искате да получавате отчета, изберете Recurrence (повторение), проверете, че имейл адреса е правилно попълнен, след това изберете формата, в който искате да получавате отчетите. Можете да изберете между Excel и PDF, а след това кликнете Save. Вече ще получавате отчета, избран от Вас в дните, посочени в графика.

Към списъка с въпроси »

Как да се абонирам за любими отчети и да ги получавам по е-мейл?

Когато създавате Любим отчет (Виж "Как да създам любими отчети?") уверете се, че Вашият е-мейл адрес е правилно попълнен. Отчетът ще Ви бъде изпращан по е-мейл в зависимост от зададения от Вас интервал.

Към списъка с въпроси »

Как да конфигурирам автоматично изтегляне на данни от тахографа и дигиталната карта?

Първо трябва да регистрирате дигиталната карта на превозвача в системата. След това да добавите всички камиони към тази карта. След това можете да създадете график за автоматично изтегляне на данните от тахографа и картата на шофьора. За да го направите, кликнете Manage Schedules Warnings, и изберете камион. След това кликнете Configure Schedule, изберете максимум два дни и кликнете Save. Същото можете да направите и за дигиталните карти, но за тях можете да изберете само един ден и натиснете Save.

Към списъка с въпроси »

Кои условия трябва да бъдат изпълнени за успешнo изтеглянe на данни?

За да се осъществи нормално изтегляне на информацията от картата на шофьора трябва да са изпълнени следните условия: Картата на превозвача да е Online, картата на шофьора да е поставена в тахографа, камионът да е на контакт или в движение. За изтегляне на данните от тахографа камионът трябва да е на контакт или в движение и картата на превозвача да е Online, поставена в четец за карти.

Към списъка с въпроси »

Мога ли да създам tracking report за последните шест месеца?

Информацията за местоположението на камиона се пази само три месеца и не е възможно да се създаде tracking report за по-дълъг период.

Към списъка с въпроси »

Колко време назад мога да видя vehicle events?

Vehicle events се запазват в DFOL inbox за две седмици. Можете да активирате изпращане на тази информация към Вашия имейл където можете да ги запазите за по-дълъг период.

Към списъка с въпроси »

Защо иконите на камионите и шофьорите не се показват или вместо тях има червено кръстче?

Това е свързано с настройките на Вашия интернет браузър. Първо трябва да изтриете browser history and cookies. Можете да направите това като изберете 'Tools' в прозореца на браузъра, а след това кликнете върху 'Internet Options'. Тогава изберете панел 'General'. В този раздел можете да видите 'Delete' browsing history. Уверете се, че сте кликнали върху 'Temporary internet files', 'Cookies' и 'History'. След като това бъде изтрито можете да преминете към втората част, която е прибавянето на www.dynafleetonline.com към compatibility view. Това може да бъде направено като изберете 'Tools' в прозореца на браузъра. Изберете 'Compatibility view settings' и запаметете този сайт. Третата и последна стъпка е да приемете всички cookies . Изберете отново 'Tools' , 'Internet options' след това 'Privacy' и кликнете върху 'Accept all cookies'. Преди да приключите кликнете 'Apply' и 'OK' за да завършите.

Към списъка с въпроси »

My fuel efficiency score shows strange or inconsistent values. Why is that?

The Dynafleet vehicle profile determines the Fuel Efficiency Score based on the vehicle specification decided when ordering the vehicle. When a new vehicle is created in Dynafleet, a vehicle profile is automatically selected. Sometimes the vehicles operates in conditions which cannot be determined automatically. The vehicle profile selection must then be done manually by logging in as a fleet administrator and modify the vehicle. A description of which possible vehicle profiles can be selected is available in this CHART:

NOTE: For vehicles operating in changing environment, the profile to be considered affecting fuel consumption the most, should be selected.

Към списъка с въпроси »