Grunnleggende administrasjon

Hvordan administrere din Dynafleet-tjeneste.

Se video

Last ned opplæringen (høyreklikk, velg «lagre som»)

To list »

Lag ny bruker

Komplett guide til hvordan lage en ny Dynafleet-bruker og legge til både kjøretøy og sjåfør.

Se video

Last ned opplæringen (høyreklikk, velg «lagre som»)

To list »

Opprett kjøretøy

For å legge til kjøretøy i Dynafleet må man sende innstillinger til kjøretøyet og sikre et sporingsmønster. Ha ditt VN-nummer for hånden.

Se video

Last ned opplæringen (høyreklikk, velg «lagre som»)

To list »

Opprett sjåfør

Hvordan legge til ny sjåfør. Ha sjåførens fartsskriverkort ID tilgjengelig.

Se video

Last ned opplæringen (høyreklikk, velg «lagre som»)

To list »

Nedlastning av data

Veiledning for nedlastning av data. Aktivisering av valget for datanedlastning, registrering av firmakort og tidsskjema er med i videoen.

Se video

Last ned opplæringen (høyreklikk, velg «lagre som»)

To list »

Slett kjøretøy, sjåfør eller bruker

Sletting av alle kjøretøy, sjåfører eller bruker.

Se video

Last ned opplæringen (høyreklikk, velg «lagre som»)

To list »

Kart (Positioning+)

Hvordan bruke kartene i Dynafleet og hvilke funksjoner som finnes. Sørg for at du har karttjensten aktivert.

Se video

Last ned opplæringen (høyreklikk, velg «lagre som»)

To list »

Meldinger

Hvordan lage en melding og administrere flere meldinger mellom kontoret og kjøretøyene. Informasjon om alarmer. Forutsetter at du har meldingstjenesten.

Se video

Last ned opplæringen (høyreklikk, velg «lagre som»)

To list »

Rapporter

Lag rapporter i Dynafleet både for kjøretøy og for sjåfør. Videoen dekker også favoritt-rapporter og rapport-abonnement.

Se video

Last ned opplæringen (høyreklikk, velg «lagre som»)

To list »

Fuel Efficiency Report

Hvordan tolke Fuel Efficiency Report. Drivstoff og Miljø tjenesten er nødvndig.

Se video

Last ned opplæringen (høyreklikk, velg «lagre som»)

To list »

Geofence+

Ulike typer Geofence kan tildeles kjøretøyene. Tjenesten Posisjon+ er nødvendig
 
Se video

Last ned opplæringen (høyreklikk, velg «lagre som»)

To list »

Hjelp med Dynafleet

Hvordan finne den hjelpen du trenger med Dynafleet.

Se video

Last ned opplæringen (høyreklikk, velg «lagre som»)

To list »

Manuell nedlastning av data

Last ned sjåførtider og informasjon manuelt. Det forutsetter at du har tjenesten Sjåførtider.

Se video

Last ned opplæringen (høyreklikk, velg «lagre som»)

To list »