Administreerimine

Vaadelge  kuidas administreerida Dynafleeti.

Vaadake videojuhist

Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »

Uue kasutaja loomine

Juhendid uue Dynafleeti kasutaja loomiseks, veokite ja juhtide määramiseks.

Vaadake videojuhist

Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »

Uue sõiduki loomine

Sõiduki loomine Dynafleetis, seal hulgas seadete saatmine sõidukile ja jälgimismustri sätestamine. Vajate selleks VIN-numbrit.

Vaadake videojuhist

Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »

Uue veokijuhi loomine

Kuidas luua Dynafleeti uus juht. Vajate selleks juhi digitaalse sõidukaardi numbrit.

Vaadake videojuhist

Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »

Distantsilt sõidumeeriku andmete allalaadimine

Sõidumeeriku andmete allalaadimise juhend. Sõidumeeriku allalaadimise aktiveerimine, ettevõtte kaardi registreerimine ja allalaadimiste ajakava paika panemine.

Vaadake videojuhist

Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »

Sõiduki, kasutaja või juhi kustutamine

Sõiduki, juhi või kasutaja kustutamine süsteemist.

Vaadake videojuhist

Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »

Kaardid (Positioning+)

Kuidas kasutada Dynafleeti kaarte ja funktsioone. Kasutamise eelduseks teenus Positsioneerimine+.

Vaadake videojuhist

Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »

Teated

Teadete komponeerimine ja haldamine kontori ja veoki vahel. Samuti märguanded. Eelduseks Teadete teenus.

Vaadake videojuhist

Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »

Aruanded

Dynafleeti aruannete loomine nii veokite kui ka juhtide kohta. Lisaks lemmikaruannete loomine ja tellimine.

Vaadake videojuhist

Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »

Fuel Efficiency Report

How to interpret the Fuel Efficiency Report. The Fuel and Environment service is required.

Watch the tutorial

Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »

Geofence+

Different types of Geofence can be assigned to vehicles. Both point of interest and notifications are covered as well.

Vaadake videojuhist

Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »

Dynafleeti abi

Kuidas leida abi Dynafleeti küsimustes.

Vaadake videojuhist

Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »

Manuaalne sõidumeeriku allalaadimine

Laadige veokijuhi andmed alla manuaalselt. Eelduseks Juhi töö- ja puhkeaja teenuse olemasolu.

Vaadake videojuhist

Download the tutorial (right click, save target as...)

To Top »