Базова администрация

Открийте как да администрирате вашите услуги в Dynafleet.

Вижте видеото

Download the tutorial (right click, save target as...)

Към списъка с въпроси »

Създаване на нов потребител

Пълно ръководство за създаване на нов потребител в Dynafleet, както и свързване на водачи и камиони.

Вижте видеото 

Download the tutorial (right click, save target as...)

Към списъка с въпроси »

Регистриране на камион в Dynafleet

Регистрирането на камион в Dynafleet включва изпращане на спецификацията на камиона за проверка. Необходимо е да разполагате с пълния VIN номер на камиона.

Вижте видеото

Download the tutorial (right click, save target as...)

Към списъка с въпроси »

Регистриране на водач

Как да създаваме нов водач в Dynafleet. Необходимо е да имате на разположение номера на дигиталната карта на водача.

Вижте видеото

Download the tutorial (right click, save target as...)

Към списъка с въпроси »

Дистанционно изтегляне на данни от тахографа

Mass memory download guide. Activation of the tacho download option, registration of company card and scheduling covered.

Вижте видеото

Download the tutorial (right click, save target as...)

Към списъка с въпроси »

Изтриване на камион, шофьор или потребител

Изтриване на камион, шофьор или потребител.

Вижте видеото

Download the tutorial (right click, save target as...)

Към списъка с въпроси »

Позициониране+

Как да използвате картите в Dynafleet. Уверете се, че камионът разполага с услугата "Позициониране+".

Вижте видеото

Download the tutorial (right click, save target as...)

Към списъка с въпроси »

Съобщения

Изпращане и получаване на съобщения между офиса и камиона. Предупредителните сигнали също са вкючени в услугата. Изисква се услугата "Съобщения" да бъде активирана.

Вижте видеото

Download the tutorial (right click, save target as...)

Към списъка с въпроси »

Отчети

Създаване на отчети в Dynafleet за камиони и водачи.

Вижте видеото

Download the tutorial (right click, save target as...)

Към списъка с въпроси »

Fuel Efficiency Report

How to interpret the Fuel Efficiency Report. The Fuel and Environment service is required.

Watch the tutorial

Download the tutorial (right click, save target as...)

Към списъка с въпроси »

Geofence+

Different types of Geofence can be assigned to vehicles. Both point of interest and notifications are covered as well.

Вижте видеото

Download the tutorial (right click, save target as...)

Към списъка с въпроси »

Помощ за Dynafleet

Как да получите съдействие относно Dynafleet.

Вижте видеото

Download the tutorial (right click, save target as...)

Към списъка с въпроси »

Ръчно изтегляне на данни от тахографа

Ръчно изтегляне на данни за Времената за шофиране. Изисква услугата "Времена за шофиране" да бъде активирана.

Вижте видеото

Download the tutorial (right click, save target as...)

Към списъка с въпроси »

Вижте нарушенията във времената за шофиране

Вижте нарушенията във времената за шофиране

Вижте видеото

Download the tutorial (right click, save target as...)

Към списъка с въпроси »